Otwórz menu

Ubezpieczenia rolne i upraw Olsztyn

Ubezpieczenia rolne i upraw

Praca w gospodarstwie rolnym należy do zawodów szczególnie mocno narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne, klęski naturalne czy zmiany klimatu i pogody. Obecność ciężkich maszyn zwiększa ryzyko urazów a choroba czy insekty mogą w ciągu kilku dni zniszczyć dorobek wielu miesięcy.

Tymczasem rolnictwo jest podstawą każdej gospodarki i decyduje o dobrostanie całego społeczeństwa. To dlatego właśnie z myślą o rolnikach powstała osobna kategoria ubezpieczeń. 

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolnika

Każdy rolnik ma obowiązek posiadania dwóch ubezpieczeń: OC oraz ubezpieczenia budynków tworzących gospodarstwo.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza roszczenia osób trzecich, które ucierpiały z winy rolnika lub na skutek jego zaniedbania (np. potrącenie przez pojazd pracujący w polu). Odpowiada ono typowemu OC dla kierowców i ma podobne zastosowanie.

Polisa obejmująca budynki gospodarskie stanowi z kolei zabezpieczenie dla samego rolnika oraz dla jego pracowników. Wypłata następuje wówczas, gdy zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną zabudowania niezbędne do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa (np. na skutek pożaru).

Dodatkowe ubezpieczenia rolne

Istnieje wiele możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia rolnika. Ochroną można objąć inne budynki i budowle (nie będące budynkami gospodarczymi, w tym dom prywatny) oraz sprzęt rolniczy (w tym maszyny wolnobieżne i wszelkie urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie, także sprzęty elektroniczne).

Z uwagi na duże ryzyko prowadzenia działalności rolniczej, warto wykupić polisę gwarantującą wypłatę odszkodowania w przypadku utraty płodów rolnych, zwierząt gospodarczych, a także zgromadzonych materiałów i zapasów.

Na życzenie rolnika, agent może zaoferować również inne warianty umowy, nie powiązane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa – np. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zdrowia i życia (w tym przydatny zwłaszcza dla osób starszych assistance medyczny), jak również wsparcie informatyczne czy pomoc w przypadku awarii sprzętów i konieczności ich naprawy.

Masz pytania na temat ubezpieczeń?

Skontaktuj się z nami

phone

Zadzwoń do nas i zapytaj o ubezpieczenie

tel. 123 456 789

envelope

Napisz do nas w sprawie ubezpieczenia

kontakt@ubezpieczenia-olsztyn.pl

map

Odwiedź nasze biuro ubezpieczeń

ul. Kopernika 1023, 10-900 Olsztyn

Zamknij menu