Otwórz menu

Ubezpieczenia firmowe Olsztyn

Ubezpieczenia firmowe 

Na każdym przedsiębiorcy rozliczającym się z podatku dochodowego na podstawie książki przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej, ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla firm, zabezpieczającej majątek przedsiębiorstwa na wypadek jego nierentowności czy konieczności naprawy szkody. Ponadto firmę można ubezpieczyć od innych czynników, nieobjętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC dla firm

Każde przedsiębiorstwo odpowiada za konsekwencje zaniedbań, niewiedzy czy złej woli kierownictwa i pracowników. Mogą to być zarówno straty rzeczowe i finansowe, jak i cały szereg zdarzeń losowych (np. klient doznający obrażeń na skutek upadku z oblodzonych schodów czy dostawca którego samochód uszkodziła zamykająca się brama).

To właśnie z OC firmy zostanie wypłacone odszkodowanie dla klienta, który nie został poinformowany o właściwościach produktu i zrobił sobie krzywdę podczas jego nieprawidłowego użytkowania. Podobnie wygląda sytuacja, gdy wada konkretnego egzemplarza produktu doprowadziła do negatywnych następstw lub gdy usługodawca popełnił błędy wpływające na jakość wykonania usługi.

Co może obejmować ubezpieczenie firmy?

Ponieważ każda działalności ma swoją specyfikę, zakres polisy każdorazowo warto ustalić szczegółowo z agentem. Poszczególni przedsiębiorcy narażeni są na inne niebezpieczne sytuacje, praca w różnych firmach wiąże się z mniejszym lub większym poziomem tego czy innego ryzyka zawodowego. Nawet miejsce wykonywania działalności może mieć znaczenie, jeśli np. typowe dla danego obszaru warunki atmosferyczne mogą utrudnić wykonywanie pracy.

Ubezpieczyć możemy majątek firmy – od nieruchomości, przez park maszynowy, aż po wystrój i sprzęty AGD i RTV. Polisa może objąć także kradzieże, zniszczenia, jak również utratę istotnych dla firmy danych (np. w przypadku działalności internetowej).

Ochroną warto otoczyć także klientów i pracowników firmy, którzy – wykonując swoje zadania lub korzystając z oferty przedsiębiorstwa – mogą być narażeni na różnego rodzaju uszczerbki (np. upadek z karuzeli w parku rozrywki, zakażenie wirusowe w gabinecie stomatologicznym).

Masz pytania na temat ubezpieczeń?

Skontaktuj się z nami

phone

Zadzwoń do nas i zapytaj o ubezpieczenie

tel. 123 456 789

envelope

Napisz do nas w sprawie ubezpieczenia

kontakt@ubezpieczenia-olsztyn.pl

map

Odwiedź nasze biuro ubezpieczeń

ul. Kopernika 1023, 10-900 Olsztyn

Zamknij menu