Otwórz menu

Ubezpieczenia finansowe Olsztyn

Ubezpieczenia finansowe 

Skierowane do przedsiębiorców ubezpieczenia finansowe są stosunkowo nowymi produktami na rynku usług ubezpieczeniowych, ale z roku na rok zyskują na popularności, w związku z niestabilną sytuacją ekonomiczną zarówno w kraju, jak i na świecie.

Ostatnie lata pokazały, że polisa finansowa jest nie tylko zalecana, ale wręcz niezbędna do prowadzenia biznesu bez nieustannego strachu związanego z nieprzewidzianym ryzykiem finansowym, niekoniecznie wynikającym z niewiedzy czy zaniedbania przedsiębiorcy. Warto zatem zainteresować się zakresem i warunkami oferowanej ochrony.

Czym są ubezpieczenia finansowe?

Ubezpieczenia finansowe są rodzajem ubezpieczeń majątkowych. Mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom ekonomicznym, mogącym mieć destruktywny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Niebezpieczeństwo, przed którego skutkami chroni taka polisa, nie przydarza się wyłącznie jednemu przedsiębiorcy, ale dotyka wszystkich podmiotów wolnorynkowych i ma źródło w gospodarce krajowej czy międzynarodowej, a także wynika z ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto ubezpieczenia finansowe mają chronić przedsiębiorcę przed konsekwencjami nierzetelnych działań  kontrahenta, jak również przed skutkami podjęcia nietrafionych decyzji czy stratami w produkcji mającymi źródło w warunkach makroekonomicznych (np. brak surowca na rynku).

Rodzaje ubezpieczeń finansowych

Do najpopularniejszych ubezpieczeń finansowych należą: ubezpieczenie od utraty zysku, ubezpieczenie kredytu kupieckiego oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

W przypadku ubezpieczenia od utraty zysku, definiuje się realny spodziewany zysk brutto przedsiębiorstwa na dany okres rozliczeniowy. Polisa chroni przedsiębiorcę, jeśli w wyniku szkody w mieniu zysk nie zostanie osiągnięty (np. pożar hali produkcyjnej).

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego chroni przedsiębiorcę w sytuacji, gdy klient nie zapłaci za otrzymany towar lub usługę. Przedsiębiorca może podejmować decyzje bez obawy o niewypłacalność czy upadłość klientów.

Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe oznaczają, że ubezpieczyciel przyjmuje na siebie konieczność zapłaty zobowiązań podmiotu ubezpieczonego wobec innych podmiotów.

Masz pytania na temat ubezpieczeń?

Skontaktuj się z nami

phone

Zadzwoń do nas i zapytaj o ubezpieczenie

tel. 123 456 789

envelope

Napisz do nas w sprawie ubezpieczenia

kontakt@ubezpieczenia-olsztyn.pl

map

Odwiedź nasze biuro ubezpieczeń

ul. Kopernika 1023, 10-900 Olsztyn

Zamknij menu